Lauliku Lapsepõli

  • Composer: Veljo Tormis 
  • Canadian Work: No
  • Duration: 3:00
  • Sample Track:

References:

This lists any discs, concerts or collections where this piece is included.

Recordings

Collections:

Concerts:

Text (Estonian):

Kuima ol’li väikokõnõ al’leaa, al’leaa,
kas’vi ma sis kaunikõnõ
ol’li üte üü vannu
pääle katõ päävä vannu
imä vei kiigu kesä pääle
pan’de hällü palo pääle
pan’de par’dsi hällütämmä
suvolinnu liigutamma
par’dsi ol’le pal’lo sõnnu
suvõlinnul liia’ laalu’
par’ts sääl man mul pal’lo lauli
suvõlindu liiast kõnõli
säält mina lat’s sis laulu ope
ul’likõnõ sõna’ osasi
kõik mina pan’ni papõrihe
kõik mina raiõ raamatuhe
selle minol pal’lo sõnnu
selle laajalt laalu viisi.

Translation:

Once I was just a little one, then I grew very nicely and I was one night old.
After two days my mother took my cradle to a fallow field.
She put the cradle on the field and set a duck in it to comfort me,
and a summer bird to rock it.
The duck had a lot of words, and the summer bird had much to say.
The duck and the bird both sang to me a lot.
There, as a child, I learned songs and many words.
All of this I put on paper, all of it I etched into a book.
From this book I have many words, from this book I have many songs.